istoric

  • Biserica Sfintei Mănăstiri Arnota

    Istoria Sfintei Mănăstiri Arnota

    Legenda întemeierii Sfintei Mănăstiri Arnota spune că Matei Basarab, mai înainte de a ajunge domn al țării, pe când era urmărit de turci, în urma unei bătălii pierdute, s-a retras în pădurile din zona actualei mănăstiri, împreună cu câțiva oșteni.

    7 Octombrie 2015